YES-projektet

Under åren 2012 – 2015 hade vi YES-projektet på gång. YES stod för Youth – Equality – Skills, och projektets mål var att inhämta och förmedla kunskap om integrationsfrämjande och mångkulturellt barn- och ungdomsarbete. Detta gjordes genom att bygga nätverk och inhämta ny kunskap genom bl.a. intervjuer, studiebesök och kunskapsutbyte mellan olika sektorer. 

Här kan du ta del av en del material från YES-projektet.