Understöd

Ett stort tack till våra understödjare!
Vi bryr oss –
tillsammans! 

Förebyggarna rf är en icke vinstdrivande förening. Vår verksamhet vilar helt på förtroende och externt understöd. Våra egna inkomstkällor är en frivillig medlemsavgift, uthyrning av utrymmen samt en småskalig försäljning i vårt café.

Vill Du stå med oss i vårt arbete?
Bli medlem eller ge ett understöd!