Förebyggarna

Föreningen Förebyggarna grundades år 2002 som en stödförening kring det då nyöppnade ungdomscaféet, Place2Go. Föreningens syfte är att bedriva och främja drogförebyggande arbete bland ungdomarna i Närpes. Vi vill också arbeta för att stärka den emotionella och sociala kompetensen bland ungdomarna. Vårt mål är att vi genom vårt arbete ska få se ungdomarna växa upp till trygga och välmående individer som hittar sin plats i samhället. 

Vårt främsta redskap är att upprätthålla en trygg samlingsplats i Närpes centrum. Sedan 2008 har vårt ungdomscafé gått under namnet Café Albert, som ligger i centrum av Närpes. Caféet håller öppet tre dagar i veckan, onsdagar 15.00 – 19.00 och fredagar 15.00 – 22.00 för åk 6 och uppåt, samt torsdagar 15.00 – 18.00 för åk 3 – 5. Tiderna kan ändras under t.ex. skolornas lov. 

I mån av resurser kan vi också arrangera olika aktiviteter som ligger utanför vår ordinarie verksamhet. Vi har också haft ett flertal både större och mindre projekt på gång under årens lopp. Där har vi ofta fokuserat på integrationsfrämjande verksamhet. Närpes är som känt en ort med många nationaliteter, och där ser vi det som ett viktigt uppdrag att arbeta integrationsfrämjande bland ungdomarna.

Vår verksamhetsledare sitter med i den sektoröverskridande samarbetsgruppen, SeSam, där olika sektorer arbetar tillsammans för ungdomarnas bästa i vår stad. 

Förebyggarnas verksamhet är religiöst och politiskt obunden. Vi samarbetar med Närpes församling så tillvida att de hyr våra utrymmen för en del av sin verksamhet, vilken främst består av att de har matutdelning för hjälpbehövande varannan måndag och att deras barn- och ungdomsledare finns på plats under vår öppethållning på fredagar. Närpes församling håller också en del av sin utbildning för sina hjälpledare i våra lokaler. Som ungdomsledare vill vi respektera allas rätt till egen tro och livsåskådning, men det ingår också i vår roll att kunna bemöta de ungas frågor av existentiell karaktär. Också andra hyr in sig för verksamhet i våra lokaler, t.ex. USM:s Ninnigrupp, som arbetar för att stärka barn i familjer med missbruk och psykiskt illamående.

Vi vill vara tydliga med våra värderingar och
 har därför utarbetat en policy för förebyggande av missbruk, som du kan läsa här nedan, där också senaste verksamhetsplan och verksamhetsberättelse finns att läsas.


Den 15 maj 2022 var det 20 år sedan vi startade ungdomscaféet i dåvarande Närpesgården. Inför jubileet gjorde När-tv ett reportage om vår verksamhet.

Styrelsen 2024

Pia Grandell, ordförande
Malin Wester
Susanne Harf

Mathias Jansson 
Nina Wikström
Jenny Långkvist
Andreas Skrifvars
Guy Rosenholm

Jannice Valtakari