Kreamix var ett konstnärligt inriktat ungdomsprojekt under åren 2011 – 2013. Projektet, som finansierades via Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden, initierades från Förebyggarna. Närpes stad stod av praktiska orsaker som projektägare, men det mesta av verksamheten var förlagd till Café Albert. Ett flertal olika workshopar med uttrycksformer inom foto, text, musik, konst och teater hölls och engagerade många ungdomar. Inom projektet skapades bland annat en teaterpjäs under ledning av Lina Teir, ”Vem vill bli normal?”. Kreamix vann pris för Årets initiativ på Kreagalan 2013.