ConCult var ett filmprojekt med integrerande syfte under september 2020 – maj 2021. Inom projektet producerades en del material, vilket ni kan ta del av här.