augusti 11, 2017

Våra understödjare

Förebyggarna rf är en i sig icke vinstdrivande förening. Vi är till fullo beroende av stöd utifrån för att kunna upprätthålla vår drogförebyggande ungdomsverksamhet.

Vi är mycket tacksamma för det stora förtroendet vi har fått för vårt ungdomsarbete och vill rikta ett stort tack till våra bidragsgivare 2019: